top of page

Bulguların Değerlendirilmesi

Hastalık öykünüz, muayene ve Renkli Doppler USG incelemesi ile elde edilen bulgular ile;
 Damar haritanız oluşturulur.
 Hangi damaryolu seçeneğinin ( fistül, greft, katater) size uygun olduğuna karar verilir.
 Fistül operasyonunun hangi bölgeden yapılabileceğine karar verilir.
 Operasyon için en uygun zaman belirlenir.

bottom of page