top of page

Hastaneye Gelirken

 

Randevu günü ve saatinde ve bir yakınınız ile hastanemize geliniz. Vereceğiniz bazı kararlar yakınlarınızı da ilgilendirmektedir.

 Hastaneye  aşağıdaki belgeleri mutlaka yanınızda getirin: 


 - Böbrek yetmezliği ile ilgili kan ve idrar tahlili sonuçları


 - Geçirdiğiniz diğer hastalıklarla ilgili sonuçlar


 - Önceki tedavilerinize ait epikriz ve raporlar


 - Nefroloji doktorunuzca verilen, böbrek yetmezliğinin düzeyini ve hemodiyalize damaryolu hazırlık gerektiğini bildiren belge. 

bottom of page