top of page

Operasyona Karar Verildi

 

Operasyon günü ve saatiniz
 Nasıl bir operasyon yapılacak
 Uygulanacak anestezi yöntemi (lokal, sedasyon veya genel)
 Operasyonun başarı oranı ve riskleri
 Operasyona kadar yapmanız gerekenler
size anlatılacak.

Operasyona Karar Verildi | damaryolunet
bottom of page