top of page

Damaryolu Operasyonuna Hazırlık

Damaryollarını kimler oluşturur?

Diyaliz zamanınız yaklaştığında nefroloğunuz sizi damaryolunun hazırlanması için damaryolu konusunda tecrübeli damar cerrahına yönlendirir. Damar cerrahınız  ilk görüşmede damarlarınızı muayene eder ve hangi damaryolunun uygun olacağı konusunda size bilgi verir.

Ülkemizde diyaliz amaçlı damaryolu operasyonları genellikle  bu konuda uzmanlaşmış Kalp ve Damar Cerrahları tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Damar cerrahı seçiminde  nelere dikkat etmeliyim?

Diyaliz amaçlı damaryolu operasyonları ileri derece tecrübe gerektiren operasyonlardır. Bu sebeple damar cerrahı seçiminde çok titiz olmalısınız.  Bu konuda tecrübeli merkezleri ve damar cerrahlarını tercih etmelisiniz.

 

Damar Cerrahına hangi soruları sormam gerekir?
 • Kaç yıldır diyaliz hastalarına damaryolu operasyonları yapıyorsunuz ?

 • Şu ana kadar kaç tane damaryolu  ( fistül ve greft ) operasyonu gerçekleştirdiniz?

 • Son bir yılda kaç hastaya fistül ve greft operasyonu yaptınız ?

 • Ortalama ameliyat başarınız nedir?

 • Operasyon öncesi Renkli Doppler Ultrasonografi kullanarak damar haritalaması yapıyor musunuz ?

Fistül operasyonu için damarlarımı nasıl korumalıyım?

Size ilerde diyaliz gerekme ihtimali varsa damarlarınızın korunması çok önemlidir:

 • Öncelikle operasyon planlanan kol olmak üzere her iki koldaki damarlar çok itinalı kullanılmalıdır.

 • Operasyon planlanan kol kan almak, ilaç vermek veya serum verilmesi için kullanılmamalıdır.

 • Mümkün olduğunca el sırtındaki damarlar veya ayaktaki damarlar bu işlemler için tercih edilmelidir.

 • Omuzdan katater ( subclavian) uygulanmamalıdır.

 • Diyaliz amaçlı boyun veya kasık kataterleri tercih edilmelidir.

 • Operasyon öncesi kol eksersizleri damarlarınızı genişletir ve operasyondaki başarı şansınızı artırabilir. Bu konuda damar cerrahınıza danışınız.

Damar cerrahı operasyon öncesi değerlendirme görüşmesinde neler yapar?

Damar Cerrahınız muayene sırasında şu konularda sizi değerlendirir:

 • Sizde böbrek hastalığını oluşturan sebepler, daha önceden geçirdiğiniz hastalıklar (kalp hastalıkları, kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar vb.), kullandığınız ilaçlar.

 • Şu ana kadar yapılan kan tetkikleri.

 • Kolunuzdaki atardamar ve toplardamarların muayene ile ayrıntılı değerlendirilmesi.

 • Daha önce yapılan damarsal girişimler, kola göğüs ve omuza yönelik operasyonlar ve kazaların oluşturduğu hasarlar incelenir.

Damar haritalaması nedir ?

Damaryolu operasyonu öncesi kolunuzdaki atardamar ve toplardamarların Renkli Doppler Ultrasonografi cihazı kullanılarak incelenmesidir. Bu tetkik ile damarlarınızın çapı, akım özellikleri ve tıkanma olup olmadığı incelenir. Operasyon öncesi damar haritalamasını mutlaka yaptırınız.

 

Damar haritalaması hastaya ne sağlar?

Bu tetkik ile en uygun operasyonun hangi bölgeden ve hangi teknikle yapılabileceği kararı verilir. Ayrıca operasyonun başarı şansını artırır ve başarı beklentisi hakkında cerrahınıza fikir verir.

 

Damar haritalaması tetkikini kimler yapar?

Bu tetkik ideal olarak operasyonu yapacak damar cerrahı tarafından yapılmalıdır. Bazı cerrahlar ise bu incelemeyi Radyoloji uzmanlarına yaptırmaktadır. Operasyonu yapacak cerrahınıza bu tetkiki nasıl ve nerede yaptırabileceğinizi danışınız.

Venografi Nedir?

Diyaliz hastalarında damaryolu operasyonları öncesi toplardamar sisteminin ayrıntılı incelenmesine imkan veren görüntüleme yöntemidir.

 

 Hangi Hastalara Venografi Yapılmalıdır?
 • Toplardamar sistemi muayene ve Renkli Doppler Ultrasonografi ile yetersiz olarak izlenen hastalar

 • Daha önce omuzdan (Subclavian) katater takılmış hastalar.

 • Birden çok başarısız fistül operasyonu geçiren hastalar

 • Omuzdan veya kollardan kaza veya cerrahi operasyon geçirenler

 • Fistül veya greft şansı azalan hastalarda, yeni fistül veya greft operasyonu şansları yaratmak için.

 

 Venografi Nasıl Yapılır?

  Venografi tetkiki Anjio Laboratuarında radyologlar tarafından gerçekleştirilir. İşlem süresi yaklaşık 5-10 dakikadır. İşlem şu şekilde gerçekleştirilir:

 • Önce işlemin gerçekleştirileceği kola ilaç verilmesi için kanül yerleştirilir.

 • Daha sonra hasta Anjio Laboratuarına alınır.

 • Kanülden damarları incelemeye imkan tanıyan bir  ilaç verilir.

 • Anjio cihazı ile oluşan görüntüler kaydedilir.

 • Görüntüler ile kol ve omuzdaki tüm toplardamar işlemi ayrıntılı olarak incelenir.

 
Venografi Tetkiki Diyaliz Hastalarına Neler Kazandırır? 
 • Size yapılabilecek en uygun ameliyatın hangisi olduğuna karar verir.

 • Yapılacak operasyonun başarısını artırır.

 • Muayene ve Renkli doppler Ultrasonografi ile görülemeyen damarlarınızın saptanarak fistül operasyonu şanslarının artmasını sağlar.

 • Yapılacak operasyonların daha kısa sürede bitmesini sağlar.

 • Kolunuzda daha küçük kesilerle operasyon yapılmasını sağlar.

 • Başarısız operasyonlara ve damarlarınızın tıkanmış olmasına bağlı gelişebilecek risklere engel olur.

bottom of page