top of page

Hemodiyaliz 

Günümüzde kronik böbrek yetmezliği tedavisinde en sık kullanılan ve tercih edilen yöntem hemodiyalizdir. Hemodiyaliz tedavisinde  damaryolundan alınan kan yapay böbrek cihazında (hemodiyaliz makinesi ) temizlenerek, hastaya tekrar verilir.  

 

Hemodiyaliz böbrek yetmezliği hastalığı sebebiyle böbrek fonksiyonlarını kaybeden hastalarının hayatlarını devam ettirebilmeleri için vücutta oluşan zehirli madde ve sıvıların vücuttan atılmalarını sağlayan bir tedavi yöntemidir. Hemodiyalizin gerçekleştirilebilmesi için şu faktörler gereklidir:

 

1) Damar Yolu: Hastadan kanın alınabilmesi için yüksek akım sağlayan bir damar yolu gereklidir.press-photo

 

2) Hemodiyaliz Makinası

 

3)Membran ( diyalizer) ve setler: Hastadan alınan kan setler vasıtasıyle makineye gelir ve bir membrandan geçerek temizlenen kan tekrar hastaya verilir.

 

4) Sağlık Personeli: Hastayı bu işlemi uygulayacak ve takibini yapacak hemodiyaliz hemşire ve doktorlarına ihtiyaç vardır.

 

 Hastadan dakikada 300-400 ml kadar kan alınarak temizlenir. Böylece 4 saatlik bir diyaliz seansında yaklaşık 70-100 litre kan makineden geçerek zararlı maddelerden temizlenir. Ayrıca diyaliz seansında vücutta gıdalarla oluşan fazla sıvı vücuttan çekilir.

bottom of page